سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

معاونت نظارت و برنامه ريزي

كار گروه تخصصي علوم آزمايشگاهي

كميته حقوق و اخلاق  حرفه اي آزمايشگاه هاي تشخيص طبي باليني و تشريحي

 

مقدمه : نظربه اينكه انتظار مي رودآزمايشگاهها صرفا بر اساس كيفيت عملكرد  و رضايت بيمار مورد  ارجاع قرار گيرند ، لذا هر نوع تبليغي كه بر

اساس روش هاي  غير متعارف ، گمراه كننده ، غير واقع ، غير سالم  و غير مجاز سعي در جلب مشتري نمايند  ، متخلف محسوب مي گردد . ضمنا

به  منظور ساماندهي امر تبليغات و  بر اساس دستور العمل نظارت و بررسي ارتباطات و تبليغات سازمان نظام پزشكي ، ضوابط و موارد  ذيل از سوي

كميته حقوق و اخلاق حرفه اي آزمايشگاه تدوين و مصوب گرديده است .

1 – موارد تبليغات مجاز ازمايشگاهها

          چاپ كاتالوگ  و بروشور كاملاَ علمي

          دفترچه هاي راهنماي نحوه نمونه گيري و آماده سازي بيماران

          دفترچه  راهنماي آشناي با آزمايشات

          كارت شناسائي با نوع تخصص مسئول  فني ، موسس ،  آدرس و تلفن

          تقويم  و سر رسيد فاقد هر گونه تبليغات غير مجاز

          حضور مسئول فني آزمايشگاه در برنامه هاي راديويي ، تلويزيوني بدون ذكر نام و آدرس آزمايشگاه

          راه اندازي سايت اينترنتي با مجوز قبلي از كميته اخلاق

          چاپ و توزيع پوستر هاي علمي در محدوده داخل آزمايشگاه

          تابلوي درب ورودي آزمايشگاه با ابعاد مجاز

2 –  موارد تبليغات غير مجاز ازمايشگاه ها

          استفاده از بيلبورد جهت تبليغات

          استفاده از تالبوي تبليغاتي عمومي

          استفاده از هر نوع جرايد و مطبوعات جهت تبليغ

          استفاده از غرفه و يا تبليغ در كنگره ها ، همايش ها و حاشيه آنها و موارد مشابه

          كاربرد يا بهره گيري از  هرگونه پورسانت ، هديه ، تعيين درصد يا جايزه

          تامين تمام يا بخشي از هزينه هاي مطب ها ، كلينيك ها ، درمانگاه ها و مراكز مشابه

          تامين تمام يا بخشي از هزينه هاي مسافرت هاي داخلي و يا خارجي  پزشكان

          سهيم كردن پزشكان در در آمد ماهيانه آزمايشگاه

          پرداخت كميسيون به اشخاص حقيقي و حقوقي

          انجام  تبليغات  مقايسه اي و بهره گيري  از كلماتي  نطير بهترين ، برترين و ….

          تبليغات مغاير با تعرفه هاي مصوب قانوني

          ساير مصاديق سهم خواري كه به تصويب كميته خواهد رسيد .

3 –  با عنايت به بروز شيوه هاي جديد در تبليغات در حوزه آزمايشگاه به خصوص از لحاظ محتوايي ، كليه مواردي كه مصاديق تخلف آن مورد شبه و يا دستور العمل پيش بيني نشده است در كميته اخلاق مورد بررسي و اعلام نظر كارشناسي قرار خواهد گرفت .

4  نحوه رسيدگي به تخلفات  :

كليه متخلفين ابتدا جهت اداي توضيحات لازم و دفاع از خود ،به جلسه كميته اخلاق احضار مي گردند . راي كميته پس از استماع دفاعيات به شرح زير صادر خواهد شد .

الف – پذيرش دفاعيات و رفع اتهام

ب- اخذ تعهد جهت عدم تكرار تخلف

ج- ارجاع پرونده به هيات  هاي انتظامي سازمان و مراجع ذيربط

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *